Menu

Ambulante therapie: Het belang van ondersteuning buiten de kliniek

Wanneer we denken aan therapie, denken we vaak aan gesprekken die plaatsvinden tussen cliënt en therapeut in een kliniek of praktijk. Maar juist ook buiten deze setting vindt er veel belangrijke therapie plaats. Ambulante therapie, zoals therapie die plaatsvindt bij de cliënt thuis of in de leefomgeving, kan essentieel zijn voor het welzijn en de vooruitgang van een cliënt. In deze blog gaan we in op het belang van ondersteuning buiten de kliniek.

Contact met de echte wereld en Praktische ondersteuning

Wanneer een cliënt alleen in een klinische setting therapie krijgt, is de kans groot dat deze niet goed zal aansluiten bij de werkelijkheid. Een belangrijk onderdeel van ambulante therapie is dat de begeleiding plaatsvindt in de leefomgeving van de cliënt. Hierdoor kan de therapie beter aansluiten bij de problemen die een cliënt ondervindt in de dagelijkse praktijk. Het kan bijvoorbeeld gaan om het leren van sociale vaardigheden, angsten overwinnen of het aanleren van praktische vaardigheden om beter te kunnen functioneren in het dagelijks leven. 

Naast dat ambulante therapie beter aansluit op de problemen die cliënten ondervinden in het dagelijks leven, biedt het ook praktische ondersteuning. Een therapeut kan bijvoorbeeld samen met de cliënt boodschappen doen, helpen bij het inrichten van de woning of leren omgaan met geld. Hierdoor vergroot de therapie niet alleen het welzijn, maar wordt er ook gewerkt aan het vergroten van de zelfstandigheid.

Betrokkenheid van het netwerk Minder stigmatiserend

Vaak wordt in ambulante therapie ook het netwerk van de cliënt betrokken, zoals familie, vrienden of buren. Deze mensen kunnen vaak een belangrijke rol spelen bij het herstel van een cliënt. Door hen te betrekken in de therapie, kunnen zij leren hoe zij het beste kunnen bijdragen aan het herstel van de cliënt. Ook kan het nuttig zijn om samen met het netwerk de omgeving van de cliënt aan te passen om het herstel te ondersteunen.

Doordat ambulante therapie plaatsvindt in de leefomgeving van de cliënt, is de drempel voor de cliënt om hulp te vragen ook lager. In plaats van naar een kliniek te moeten gaan, kan de cliënt gewoon thuis blijven en is er minder sprake van stigmatisering. Bovendien kan de cliënt zelf bepalen waar er gewerkt wordt aan welk onderdeel van de therapie. Dit vergroot de autonomie van de cliënt.

Voordelen van ambulante therapie

Ambulante therapie kan essentieel zijn voor het welzijn en de vooruitgang van cliënten. Door therapie buiten de kliniek te bieden, sluit de begeleiding beter aan bij de problemen die cliënten ervaren in het dagelijks leven en wordt er gewerkt aan zelfstandigheid en versterking van het netwerk. Ook is het minder stigmatiserend en vergroot het de autonomie van de cliënt. Er zijn verschillende vormen van ambulante therapie, en het experimenteren met verschillende vormen kan helpen te kijken wat het beste past bij een cliënt. Juist daarom is het belangrijk dat naast de reguliere therapie in de kliniek ook de mogelijkheid geboden wordt tot ambulante therapie en voldoende ondersteuning hiervoor.
Als je meer wilt weten, kun je online zoeken naar gerelateerde informatiebronnen zoals www.cacnverslavingszorg.nl/